ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  

LISTA CZłONKÓW KLUBU
SP5KCR
MEMBERS OF CLUB
SP5KCR


SQ 2 RDX - Janusz
SQ 5 BIR - SK
SQ 5 WAA - Adam
SQ 5 WWK - Włodek "Vlad"
SP5-25-Krzysztof


LISTA OSÓB WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ KLUBU
SP5KCR
LIST OF PERSON LEANING ACTIVITY CLUB
SP5KCR


SP 5 PB - Piotr
SP 5 JTF - Adampowrót do menu
Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK