ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
Z OKAZJI "DNIA ŁĽCZNOŒCIOWCA"

REGULAMIN

1. Organizator zawodów

- Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju
- 25 Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

2. Cel Zawodów:

2. Celem zawodów jest uczczenie przez krótkofalowców " Dnia Łącznościowca " święta wszystkich łącznościowców oraz utrzymanie aktywności radiostacji indywidualnych i klubowych.

3. Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje nadawcze indywidualne i klubowe oraz nasłuchowe. Udział stacji zagranicznych mile widziany.

4. Termin i czas zawodów

Zawody odbywają się w trzeci czwartek miesiąca października jest to termin stały.
W roku 2008 - 16 pażdziernika.

5. Czas zawodów

Czas rozpoczęcia zawodów 15:00 17:00 UTC (LT 17:00-19:00)
Do logowania łaczności stosuje sie wyłącznie czas UTC.

6. Pasmo i emisje

Zawody prowadzone będą w paśmie 3,5 MHz zgodnie z obowiązującym band planem.

7. Wywołanie w Zawodach

- Telegrafia (CW) - "TEST SP"
- Fonia (SSB) - "WYWOŁANIE W ZAWODACH DZIEŃ ŁĄCZNOŚCIOWCA"

8. Raporty i grupy kontrolne

- CW raport składa się z RST, trzy cyfrowego numeru łączności, skrótu powiatu i dwu cyfrowej liczby wskazującej ilość lat posiadanego pozwolenia,
np: 599 022 WM 15
- SSB raport składa się z RS, trzy cyfrowego numeru łączności, skrótu powiatu i dwu cyfrowej liczby wskazującej ilość lat posiadanego pozwolenia,
np: 59 054 WM 39

9. Łączności w zawodach

Z tą samą stacją można nawiązać dwie łączności - jedną na CW, jedną na SSB (razen 2 QSO).
Uwaga !
W zawodach obowiązuje numeracja ciągła.


10. Nasłuchy w zawodach

Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów.

Nasłuch każdej radiostacji można przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego rodzaju emisji np. zapisano nasłuch SP5KCR 59 050 WM z SP5KAB 59 012 WM 60, to żadnej z tych radiostacji nie można wykazać już wiecej w dzienniku zawodów na SSB. Nasłuch tych stacji można wykazać drugi raz na CW SP5KAB 599 078 WM 078 z SP5KCR 599 059 WM 59.

11. Łączności nie zaliczane

- nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach),
- brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
- brak dziennika korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż w pięciu dziennikach,
- rozbieżność czasu w dziennikach korespondetów ponad 5 minut,
- błędne odebranie znaku korespondenta lub grup kontrolnych,
- łączności powtórzone,

12. Punktacja w zawodach

Dla stacji nadawców indywidualnych i klubowych wynik końcowy ustala się przez podsumowanie wszystkich lat podanych w grupie kontrolnej przez korespondentów - przyjętych za punkty umowne. Do sumy ww dolicza się lata posiadanego zezwolenia przez uczestnika zawodów za każdą emisję (raz za CW drugi raz za SSB dla pracy w MIXED)

Dla stacji nasłuchowych wynik końcowy ustala się przez podsumowanie wszystkich lat pracy występujących w dzienniku korespondentów.

Wynik końcowy, suma punktów za ilość lat z odebranych grup kontrolnych.

13. Dzienniki Zawodów

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format Cabrillo(np: SN5G.cbr) należy przesyłać w terminie 14 dni od daty zakończenia zawodów. Stacje, które nadeślą dzienniki po tym terminie nie będą klasyfikowane (związane jest to z terminem rozliczeń finansowych ze sponsorem zawodów).

Logi za zawody należy wysyłać na adres poczty elektronicznej

lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl

Plik Cabrillo powinien być załacznikiem (SN5G.cbr - bez żadnych dopisków po znaku stacji), a w temacie listu należy umieścić swój znak oraz dodać wpis dzien_lacznosciowca_2008 (np: sp5kcr_dzien_lacznosciowca_2008)

Dla stacji pracujacych ze stałego QTH - (sq5wwk_dzien_lacznosciowca_2008)Dla stacji nasłuchowych - (sp51315_dzien_lacznosciowca_2008)Dopuszcza się przesłanie dziennika papierowego w terminie jak wyżej na adres:

Zarząd Główny LOK
Wydział Szkolenia i Sportów Łączności
ul. Chocimska 14
00 - 971 Warszawa
" Dzień Łącznościowca "


Z doświadczenia wynika, że wysyłane dzienniki papierowe jako listy zwykłe nie docierają w wyznaczonym terminie do organizatora. Zaleca się wysyłanie ich jako list "PIORYTET"

Uwaga !
Do logowania łaczności w zawodach zaleca sie uzywania programu DQR-log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony www.sp7dqr.waw.pl

Stosując plik master_sp.txt otrzymujemy automatyczna podpowiedź znaków polskich stacji amatorskich indywidualnych i klubowych.


14. Klasyfikacja w zawodach:

Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest w nastepujących grupach:
A - MO MIX - stacje klubowe łaczna (CW+SSB),
B - MO CW - stacje klubowe CW,
C - MO SSB - stacje klubowe SSB,
D - SO MIX - stacje indywidualne łaczna (CW+SSB),
E - SO CW - stacje indywidualne CW,
F - SO SSB - stacje indywidualne,
G - SWL - łączna za nasłuchy (CW, SSB

Przykładowy wzór dziennika w formacie Cabrillo15. Nagrody

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej grupie kwalifikacyjnej dyplomy, puchary i nagrody.
Za zajęcie miejsc od IV do VI dyplomy.
UWAGA !

W przypadku nie otrzymania dotacji Laureaci otrzymają pamiątkowe Dyplomy

Komisja zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróznienia stacji biorących udział
w zawodach


16. Komisja Zawodów
Komisja sędziowska powołana jest przez Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju oraz WOT PZK (OT25). Szefem komisji jest Włodek SQ5WWK.
Decyzje Komisji są ostateczne.


WSiSŁ ZG LOK
25 WOT PZK
- organizatorzy Zawodów

  Data publikacji Warszawa 23.09.2008 r.
powrót do działu 

powrót do menu 
Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK