ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

INFORMATOR

OTWARTYCH ZAWODÓW SPRAWNOŚCIOWYCH
LIGI OBRONY KRAJU
W WIELOBOJU ŁĄCZNOŚCI
DLA DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W TELEGRAFII


9 Pułk Dowodzenia
Białobrzegi k/Warszawy - Gmina Nieporęt
14 - 17.09.2006 rokZarząd Główny Ligi Obrony Kraju
Warszawa
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju
Warszawa

I. CEL ZAWODÓW:

- sprawdzenie wiedzy i umiejetności strzeleckich, obronnych zarówno indywidualnych jak i zespołowych,
- wyłonienie najlepszych zawodnikóe,
- przygotowanie członków LOK, młodzież szkolną do sportów łaczności, na nadajniku i odbiorniku, posługiwanie się bronią strzelecką, określenie azymutu,, poszukiwanie lisa, rzut granatem, odbiór liter i nadawanie alfabetu Morse'a,

II. MIEJSCE I TERMINZAWODÓW:

- poligon i okoliczne lasy 9 Pułku Dowodzenia w Białobrzegach,
- 14 - 17 września 2006 r.

III. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW:

Dnia 14.09.2006 r.

16:00 - przyjazd zawodników.
16:00 - 19.00 - zakwaterowanie uczestników.

Dnia 15.09.2006 r.

10:00 - 10:30 otwarcie zawodów,
10:30 - 14:00 konkurencja: wieloboju łaczności
15:00 - 19:00 konkurencja: wieloboju łaczności

Dnia 16.09.2006 r.

09:00 - 14:00 konkurencja: wieloboju łaczności
15:00 - 19:00 konkurencja: szybkiej telegrafi,

Dnia 17.09.2006 r.

09:00 - 11:00 konkurencja: szybkiej telegrafi,
13:00 - zakończenie zawodów,

Konkurencje wieloboju łączności: - strzelanie z broni pneumatycznej,
- okreslenie azymutu na nadajnik pracujący ciagle przy pomocy odbiornika i busoli
na czas,
- odszukanie jednego nadajnika ( lisa ) pracującego ciągle,
- rzut granatem F-1,
- bieg na orienntację,
- odbiór liter i cyfr alfabetu Morse'a , nadawanie liter i cyfr alfabetu Morse'a,

Konkurencje szybkiej telegrafi:
- odbiór radiogramów literowych,
- odbiór radiogramów mieszanych ( 26 liter łacińskich, 10 cyfr arabskich i 5 znaków pisarskich ),
- odbiór radiogramów cyfrowych,
- nadawanie radiogramów literowych,
- nadawanie radiogramów mieszanych,
- nadawanie radiogramów cyfrowych,

UWAGA: Konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Sportów Łączności i Szybkiej Telegrafii oraz wytycznymi LOK na 2006 r. - regulamin
ww znajduje sie w ZWLOK i ZR/ZP LOK.

Regulamin - Otwarte Zawody Sprawnościowe w Wieloboju Łączności
dzieci i młodzierzy szkolnej
Regulamin - Otwarte Mistrzostwa Polski w Telegrafii


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W zawodach uczestniczą reprezentacje LOK i zaproszeni w kategoriach wiekowych:
- dzieci do lat 12,
- młodzik do lat 14,
- juniorzy młodzi do lat 16,
- juniorka / junior do 18 lat,
- seniorka / senior powyżej lat 18
- old timer's powyżej 40 lat

2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych, aktualne ubezpieczenie NW,
a kierownik zespołu ubezpieczenie OC i NW.

3. Opiekun zespołu ( lub kapitan zespołu ) odpowiada za znajomość przez członków zespołu następujących zagadnień:
- program i regulamin zawodów,
- zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie odbywania zawodów,
- zasad rozgrywania konkurencji.,

4. Wyżywienie uczestników zapewnia organizator.

5. Dojazd uczestników na własny koszt, koszty te mogą być pokryte ze skłądek członkowskich.

6. Opłata uczestnictwa 30 zł od osoby ( za 1 dzień pobytu ) będzie przyjmowana w dniu zawodów lub na konto:

BPH - PBK S.A.
nr 37 1060 0076 0000 4082 1000 0010
I Oddz. Warszawa, ul Kłopotowskiego nr 15

UWAGI: zespół lub zawodnik podlega dyskwalifikacji ( decyzją komisji odwoławczej ) jeżeli:
• nieprzestrzega regulaminu zawodów,
• nie podporządkuje się instrukcjom lub poleceniom Kierownictwa zawodów
i sędziego,
• nie przestrzega instrukcji strzelania lub zasad bezpieczeństwa,
• nie przestrzega zasad przepisów dot. stroju w czasie trwania konkurencji,
• spożywa w czasie trwania zawodów alkohol,
• drużyna opuściła rejon zgrupowania bez zgody kierownictwa zawodów i nie zgłosiła się do odbycia konkurencji,

V. KLASYFIKACJA I PUNKTACJA :

Zgodnie z regulaminem Sportów Łączności ZG LOK oraz sportów strzeleckich oraz wytycznymi LOK na 2006 rok.

VI. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ :

Listy zgłoszeniowe nalezy składać do dnia 01.09.2006 r. w dwóch egzemplarzach:

- pierwszy egzemplarz :

- drugi egzemplarz :
• na adres

Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Ligi Obrony Kraju
ul. Chocimska 14
00-971 Warszawa

• tel / fax. 0 22 849-79-26
• adres E-mail: lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl


ORGANIZATORZY


Data publikacji Warszawa 10.08.2006 r.
powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK