ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

REGULAMINY SPORTÓW ŁĄCZNOŚCI
REGULAMIN
KRAJOWYCH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
DZIEŃ NAUCZYCIELA 2007


1. Do udziału w zawodach zapraszamy radiooperatorów stacji indywidualnych i stacji klubowych.

2. Termin zawodów : 14 października 2007 r.

3. Przebieg zawodów

3.1. "LEKCJA PIERWSZA".
Temat: nawiązywanie łączności CW i SSB w paśmie 3,5 MHz.

Czas lokalnyPasmoEmisjeRaportyPkt. za łączności
od godz. 07:15
do godz. 08:45
od 3510 kHz
do 3560 kHz
CWRS(T)
+ wiek operatora
+ skrót według opisu
N - 3 pkt.
S - 3 pkt.
U - 3 pkt.
pozostałe 1 pkt.
od godz. 07:15
do godz. 08:45
od 3700 kHz
do 3775 kHz
SSBRS(T)
+ wiek operatora
+ skrót według opisu
N - 3 pkt.
S - 3 pkt.
U - 3 pkt.
pozostałe 1 pkt.


Z każdą stacją można nawiązać jedną łączność emisją CW i jedną łączność SSB.
Opis skrótów stosowanych w raportach w czasie "LEKCJI PIERWSZEJ"
- stacje nauczycieli (także byłych nauczycieli i nauczycieli emerytowanych) oraz stacje klubów przy szkołach i placówkach oświatowych podają skrót: "N"
- stacje studentów podają skrót "S"
- stacje uczniów podają skrót: "U"
- pozostałe stacje - nie podają skrótów.

3.2. "LEKCJA DRUGA".
Temat: nawiązywanie łączności FM w paśmie 144 MHz.

Czas lokalnyPasmoEmisjeRaportyPkt. za łączności
od godz. 09:00
do godz. 09:45
od 145,200 MHz
do 145,575 MHz
FMRS
+ wiek operatora
+ lokator
1 punkt z każdy
kilometr odległości
między stacjami


3.3. "LEKCJA DODATKOWA".
Temat: nawiązywanie łączności RTTY w paśmie 3,5 MHz.

Czas lokalnyPasmoEmisjeRaportyPkt. za łączności
od godz. 17:15
do godz. 18:00
od 3580 kHz
do 3595 kHz
RTTYRST
+ wiek operatora
Za każdą łączność
1 punkt

4. Uwagi ogólne.

4.1. Operatorki na wszystkich "LEKCJACH" podają w raportach nadanych "88"
zamiast wieku.


4.2. Uczestnik zawodów ( każdej z "LEKCJI" otrzymuje punkty za łączności, których zapisy w dzienniku korespondenta i w dzienniku uczestnika są zgodne.
Zapisy czasu uznajemy za zgodne, jeśli różnica między nimi jest mniejsza od 5 minut.

4.3. Uczestnicy
- "LEKCJI PIERWSZEJ" powinni powstrzymać się od nadawania w czasie od 07:10 do 07:15 i od 08:45 do 08:50,
- "LEKCJI DRUGIEJ" - w czasie od 08:55 do 09:00 i od 09:45 do 09:50,
- "LEKCJI DODATKOWEJ" - w czasie od 17:10 do 17:15 i od 18:00 do 18:05,
4.4. W przypadku łączności powtórzonych punkty zaliczamy tylko za jedną łączność.
4.5. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania warunków pozwolenia radiowego (licencji) i przepisów obowiązujących w służbie radiokomunikacji radioamatorskiej.

5. "PRACA DOMOWA"
Temat: dziennik zawodów.

Dzienniki sporządzone oddzielnie dla poszczególnych "LEKCJI" muszą zawierać:.

- w nagłówku - nazwisko i imię operatora lub nazwę klubu, adres, znak wywoławczy, kategorię klasyfikacji wg. pkt. 6 niniejszego regulaminu, nazwę i datę zawodów,
- w treści - liczby porządkowe, czas łączności, oznaczenie czasu (lokalny lub UTC) emisję, znaki korespondentów, raporty, punkty, rubrykę uwagi,
- w stopce - sumę punktów , podpis operatora,

Dziennik może zawierać informacje o szkole lub placówce oświatowej, z którą identyfikuje sie operator lub klub (dotyczy stacji podających skróty).
Dziennik należy przesłąć na adres:

Klub Radiokomunikacji i Informatyki
przy
Zespole Szkół Elektroicznych w Lublinie
ul. Wojciechowska 38
20 - 704 LUBLIN


lub: e-mail :  sp8ydb@gazeta.pl
w formacie *.txt, *.doc, *.xls, lub innym uprzednio uzgodnionym z realizatorem.
Termin - 7 dni od daty zawodów - według daty na stemplu pocztowym lub daty wpływu na serwer poczty.
Wykaz logów nadesłanych będzie zamieszczony
pod adresem:  http://kwarc.zsel.lublin.pl

Kontakt do odpowiedzialnego za zawody:
e-mail :  sp8ydb@gazeta.pl

6. Klasyfikacja i " trofea".

6.1. "LEKCJA PIERWSZA" - klasyfikacja łšczna (3,5 MHz CW + SSB):
A- Kluby działające przy szkołach lub placówkach oświatowych,
B - Kluby,
C- Operatorzy stacji indywidualnych - nauczyciele, uczniowie, studenci,
D - Operatorzy stacji indywidualnych,

6.2. "LEKCJA DRUGA" (144 MHz FM):
E - Kluby,
F - Operatorzy stacji indywidualnych,

6.2. "LEKCJA DODATKOWA" (3,5 MHz RTTY):
G - Uczestnicy " lekcji dodatkowej",
6.4. " Trofea ".
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują puchary i dyplomy,
Zdobywcy miejsc od 2 do 5 - otrzymuja dyplomy,

7. Ostateczna interpretacje niniejszego regulaminu należy do komisji Sędziowskiej Zawodów. ustalonej przez organizatorów.

Organizatorzy:
- Klub Radiokomunikacji i Informatyki SP8YDB przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie,
- Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju,

Realizator:
- Klub Łączności LOK SP8KDB przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie,

Podpisali:
- Dyrektor Biura Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Lublinie
Anna Malinowska,
- Prezes Klubu Radiokomunikacji i Informatyki
Jacek Smarkala - SQ8GKT,  Data publikacji Warszawa 05.10.2007 r.

powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK