ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  


REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
z okazji
" TYGODNIA LIGI OBRONY KRAJU "Organizatorzy :
KlubŁączności LOK SP8KEA w Zamościu przy współpracy terenowych jednostek organizacyjnych Ligi Obrony kraju województwa lubelskiego.

Cel Zawodów :
Popularyzacja ogólnopolskiego stowarzyszenia jakim jest Liga Obrony Kraju

Termin zawodów : Zawody odbędą sie w dniu 23 maj 2004 r.
od godz: 07:00 do 08:00 LT ( czas lokalny ) emisjami CW i SSB w paśmie 3,5 MHz zgodnie z obowiązującym band planem.

Raporty :
Stacje klubowe LOK oraz członkowie LOK podają RS(T) + numer QSO + skrót LOK, np: 59001LOK / 599001LOK,
Pozostali uczestnicy podaja RS(T) + numer QSO, np: 59001 / 599001,
Z każda stacją można nawiązac dwukrotnie QSO na CW i SSB. Obowiazuje numeracja ciągła.

Punktacja i mnożniki :
Za QSO ze stacjami podającymi w raporcie LOK :
- 2 punkty na SSB i 6 punktów na CW.
Za QSO z pozostałymi stacjami :
- 1 punkty na SSB i 3 punktów na CW.
Za ułożenie hasła " LIGA OBRONY KRAJU " z ostatnich liter sufiksów 15-stu różnych stacji można uzyskać dodatkowo 100 pktów.
Mnożnikiem są stacje LOK liczone jeden raz.
Wynik końcowy to: ( suma punktów x mnożnik ) + punkty dodatkowe.
Nie zalicza się QSO w przypadku błędu w grupach kontrolnych, oraz różnicy czasów więcej niż trzy minuty.

Nasłuchowcy :
Obowiązuje odebranie znaków wywoławczych i grup kontrolnych obu korespondentów. Punkty dają obydwie wykazane stacje. Nasłuchy tych samych stacji można powtórzyć innym rodzajem emisji. Punktacja jak dla nadawców.

Klasyfikacje i wyróznienia : A. Stacje LOK,
B. Pozostali uczestnicy,
C. Nasłuchowcy,

Za pierwsze miejsca w każdej kategorii puchar i dyplom. Dyplomy otrzymuja również zdobywcy miejsc Od II do V. Upominki i nagrody pocieszenia niewykluczone. Wszyscy uczestnicy, którzy nadeślą SASE razem z wynikami Zawodów otrzymaja wydawnictwa m. Roztocza i Zamościa.

Dzienniki zawodów w terminie 10 dni po należy przesłać pod adresem:

Klub Łączności LOK SP8KEA
ul. Hrubieszowska 73
22 - 400 Zamość

Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach życząc powodzenia i dobrej propagacji !Yy 73!
ORGANIZATORZY

Adresatów niniejszego regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie !!!
Data publikacji Warszawa 04.04.2004 rok.


powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK