ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  


REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
" OLSZTYŃSKIE ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE "pod patronatem
Prezydenta Miasta Olsztyna
Dyrektora Biura Zarządu Głównego LOK
Oddział Olsztyn

oraz
Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie1. Organizatorzy.
Klub łączności LOK SP4KSY w Olsztynie ( stacja organizatora będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym 3Z0OL ).

2. Termin zawodów.
15 maja 2004 roku w godzinach od 17:00 do 19:00 LT ( czas lokalny ).

3. Pasmo i emisja.
Częstotliwość 3,5 MHz zgodnie z Band Planem KF, emisjami CW i SSB.

4. Raporty.
a ) stacja organizatora: RS(T) + O,
b ) stacje pracujące z Olsztyna: RS(T) + OU,
c ) pozostałe stacje: RS(T) + nr QSO,

5. Punktacja.
QSO ze stacja organizatora ( O ): pkt. na CW i 10 pkt. na SSB,
QSO ze stacja pracującą z Olsztyna ( OU ): 10 pkt. na CW i 5 pkt. na SSB,
QSO z pozostałymi stacjami: 4 pkt. na CW i 2 pkt. na SSB,

6. Mnożnik.
Ilość stacji podających w raporcie OU i O ( stacja organizatora ) liczone jeden raz bez względu na rodzaj emisji.

7. Wynik końcowy.
Suma punktów za QSO x mnożnik.

8. SWLs.
Obowiązuje odebranie znaków i raportów obu stacji. Punktacja jak dla nadawców. Znak stacji może pojawić się w logu tylko raz.

9. Klasyfikacje.
A - Stacjepracujące na CW,
B - Stacje pracujace na SSB,
C - Stacje pracujące na CW i SSB,
D - Stacje pracujące z Olsztyna ( powiat OU ),
E - SWLs,
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana,

10. Uwagi.
Zawodników obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku pracy nie zgodnej z zasadami HAM-Sprritu. Łączności nie będą zaliczane OBU STACJOM w przypadku błędnego odebrania raportu lub znaku oraz gdy różnica czasu zapisana w logach korespondentów będzie większa niż 5 minut. W logach obowiązuje czas UTC.
Dzienniki należy przesłać w terminie 14 dni po zakończeniu zawodów na adres:

Klub Łączności LOK SP4KSY
ul. Westerplatte 1
10 - 446 Olsztyn
z dopiskiem " Zawody "

lub pocztą elektroniczną na e-mail: sp4ksy@wp.pl

11.Nagrody i wyróżnienia.
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii - puchar i dyplom.
Za zajęcie miejsca od II do VI - dyplom.
Wsród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane upominki.

Decyzje Komisji są ostateczne:

Komisja zawodów:
przewodniczący:
SP4AXU - Jerzy Gaweł,
członkowie:
SQ4TY - Maja Gaweł,
SQ4FXF - Janusz Lewczuk
SQ4HHI - Andrzej Wikłacz
Data publikacji Warszawa 10.05.2004 r.


powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK