ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  


REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
" DZIEŃ DZIECKA "1. Organizator:
Klub łączności LOK SP4KSY w Olsztynie.

2. Termin zawodów:
1 czerwca 2004 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 LT ( czas lokalny ), obowiązuje QRT przed i po zawodach.

3. Pasmo:
Częstotliwość 3,5 MHz, emisjami CW i SSB, wg obowiązującego Band Planu KF. Z każdą stacją można nawiązać po dwa QSO - każda łączność inną emisją.

4. Raporty:
RS(T) + skrót województwa.
- Stacje organizatora i n/w stacje klubowe LOK województwa warmińsko-mazurskiego: SP4KSY, ( SN0DD ), SP4KIG, SP4KHM, SP4KVE, SP4KCM, SP4KGB, SP4KIE podają RS(T) + skrót DD ( Dzień Dziecka ),
- Stacje indywidualne z operatorem do lat 18 podają skrót DZ ( Dziecko ),
- Stacje indywidualne posiadające odznakę Przyjaciel Dziecka podają RS(T) + skrót TPD ( Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ),
- Stacje indywidualne posiadające Medal dr Henryka Jordana podają RS(T) + skrót MHJ ( Medal Henryka Jordana ),
- Stacje indywidualne posiadające Order Uśmiechu podają RS(T) + skrót POU ( Posiadacz Orderu Uśmiechu ),

-5. Punktacja:
- QSO ze stacjami klubowymi LOK wymienionymi w pkt. 4 na SSB - 5 pkt. , na CW - 10 pkt. ,
- Stacje indywidualne z operatorem do lat 18 podające w raporcie skrót " DZ " na SSB - 5 pkt. , na CW - 10 pkt. ,
- Stacje podające w raporcie " TPD " na SSB - 10 pkt. , na CW - 20 pkt. ,
- Stacje podające w raporcie " MHJ " i " POU " na SSB - 20 pkt. , na CW - 50 pkt. ,
- Pozostałe stacje na SSB - 2 pkt. , CW - 4 pkt. ,

6.Mnożnik:
Liczba skrótów " DD ", " DZ ". " TPD ", " MHJ ", " POU " liczone jeden raz bez względu na rodzaj emisji ( max 5 ).

7. Wynik końcowy:
Suma punktów za QSO x mnożnik.

8. Nasłuchowcy:
Obowiązuje odebranie obu znaków wywoławczych oraz grup kontrolnych.
Nasłuchy danej stacji można przeprowadzić dwa razy każdą emisją.
Punktacja jak wyżej z zastrzeżeniem, że każdy znak liczony jest jeden raz.

9. Klasyfikacje:
A - Stacje QRV na CW,
B - Stacje QRV na SSB,
C - Stacje QRV na CW i SSB,
D - Stacje QRV ( CW i SSB ) z operatorem do lat 18,
E - Nasłuchowcy,
F- Stacje organizatora + stacje podajace TPD, MHJ, i POU,

10. Dzienniki:
Dzienniki zawodów z obliczoną punktacją należy przesłać w ciągu 14 dni po zakończeniu zawodów na adres:

Klub Łączności LOK SP4KSY
ul. Westerplatte 1
10 - 446 Olsztyn
z dopiskiem " Zawody "

lub pocztą elektroniczną na e-mail: sp4ksy@wp.pl

11. Nagrody:
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej - puchar + dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej dyplom
Wszyscy uczestnicy zawodów mogą otrzymać dyplom okolicznościowy - warunkiem jest wpłata nie mniej niż 5.00 zł. ( pięć złotych ) na konto lokalnego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci lub innej placówki związanej z udzielaniem pomocy dzieciom ( załączony oryginał lub kserokopia dowodu wpłaty ).

12. UWAGI:
Zawody zostana rozliczone wciągu trzech miesięcy od dnia zawodów.
Warunkiem przeprowadezenia klasyfikacji w danej kategorii jak i przyznania nagród rzeczowych jest udział minimum 5 zawodników.
STACJE INDYWIDUALNE PODAJĄCE W GRUPACH KONTROLNYCH SKRÓTY " TPD ", " MHJ ", " POU " prosimy o podanie numeru legitymacji, miejscowości oraz roku jej wydania.

KOMISJA W SKŁADZIE:

Przewodniczący: SQ4FXF
Członkowie: SP4HHI, SQ4TY
Decyzje komisji zawodów są ostateczne.
Data publikacji Warszawa 10.05.2004 r.


powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK